ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เลขที่ 12 ซอยชัยพฤกษ์ 20
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทร. 024247882
โทรสาร. 024243048

www.dpwatnoinai.ac.th
https://www.facebook.com/dp2watnoinai/