รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่ 24-28 เมษายน 2564

ช่องทางการสมัคร (เลือกสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)

  1. สมัครออนไลน์

https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/27668

  1. สมัครด้วยตนเอง

ณ ใต้โถงอาคาร 1 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน พร้อมกรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสารแนบมาในวันสมัคร หรือรับใบสมัครที่โรงเรียนได้ในวันรับสมัคร

     <<<โหลดเอกสารการรับสมัครนักเรียน>>>

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂