กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4

รายการ D.P.2 INSIDE - EP.17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 "รับขวัญสัมพันธ์น้องพี่ ท.ป.2"
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

D.P.2 INSIDE - EP.17 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 2562)

รายการ D.P.2 INSIDE - EP.17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 "รับขวัญสัมพันธ์น้องพี่ ท.ป.2" ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โพสต์โดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - วัดน้อยใน ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019