กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีท่านผู้อำนวยการประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การจัดนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน การประกวดเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล การแข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>>>>