ถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชินี

ท่านผู้อำนวยการประจวบ อินทรโชติ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต