นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจ เทิดไท้พระบารมี สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่