พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม และได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนคุณพ่อตัวอย่างของแต่ละระดับชั้นมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม