พิธีประทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีประทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีประทานประกาศนียบัตรนักเรียน

ที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ติดตามรูปภาพได้ที่