พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิธีัทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีนาวาเอกอนันต์ ศิริสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดน้อยใน เป็นประธานในพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>