พิธีเปิดรอบเสาธง

พิธีเปิดรอบเสาธง

ท่านผู้อำนวยการประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เป็นประธานในพิธีเปิดรอบเสาธง เปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวปราศัยและให้โอวาทแก่ลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับ ร่วมในพิธีกันทุกคน

https://www.facebook.com/pg/dp2watnoinai/photos/?tab=album&album_id=1046986358840490&ref=page_internal