จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) และบริษัท ปตท.จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4 ตลอดจนการให้ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม>>>>>