ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ