ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ