ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังแนบ

<<<ประกาศจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ>>>