ผู้แทนสำนักพระราชวัง ในการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคุณสุภาพ ประศรีทะโก หัวหน้าแผนกพระราชกิจ กองพระราชภารกิจในพระองค์ ผู้แทนสำนักพระราชวัง ในการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ New Normal โดยเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียน (Onsite) และผ่านช่องทาง DP2 Channel (Online)