พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

<<<<รูปภาพเพิ่มเติม>>>>