พิธีย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีส่งมอบตัวและต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสุริยันต์ เหล่ามะลึก เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมต้อนรับกันอย่างอบอุ่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม>>>>>