D.P.2 OPEN HOUSE 2020

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้าน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2563 “D.P.2 OPEN HOUSE 2020″ เรียนรู้ สร้างสรรค์ สู่ทักษะชีวิต” ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563