ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร